Maja Perčić – CV

Maja Perčić, mag. ing. cheming., asistent
Maja Perčić, mag. ing. cheming., rođena je u 1993. godine u Puli, gdje je završila Opću gimnaziju 2012. godine. Iste godine upisuje Kemijsko inženjerstvo na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 2017. godine diplomirala je obranivši diplomski rad pod naslovom “Priprava poroznih nosača za uklanjanje industrijskih bojila iz vodene otopine”. Od listopada 2018. godine zaposlena je u zvanju asistenta na projektu na Katedri za strojeve i uređaje plovnih objekata, na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, gdje upisuje poslijediplomski doktorski studij Brodogradnja i pomorska tehnika. Istraživački interesi Maje Perčić, mag. ing. cheming. vezani su za energetsku učinkovitost brodskih energetskih sustava, analizu njihove ekološke prihvatljivosti, cjeloživotne analize utjecaja broda kao i pomorskog prometa u cjelini na okoliš.

<< Djelatnici