Marija Koričan – CV

Marija Korčan, mag.ing.mech., asistent
Marija Koričan rođena je 14. svibnja 1994. godine u Zagrebu. Završila je VII. Gimnaziju u Zagrebu 2013. godine i iste godine upisuje Fakultet strojarstva i brodogradnje, studij strojarstva. Preddiplomski studij je završila 2017. godine, smjer Proizvodno inženjerstvo. Obrazovanje je nastavila na diplomskom studiju, također smjer Proizvodno inženjerstvo, koji završava 2019. godine. Diplomski rad je radila na Katedri za zaštitu materijala, pod nazivom „Utjecaj čistača s inhibitorom korozije za pripremu površine na zaštitna svojstva premaza”. Svoj rad na Katedri za strojeve i uređaje plovnih objekata započinje u kolovozu 2020. Godine u zvanju mlađeg istraživača na projektu Interreg ADRION “SEAVIEWS”. Od veljače 2021. zaposlena je u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistentice na Zavodu za brodogradnju, gdje upisuje poslijediplomski doktorski studij Brodogradnja i pomorska tehnika. Istraživački interesi vezani su za energetsku učinkovitost brodskih energetskih sustava, analizu njihove ekološke prihvatljivosti, cjeloživotne analize utjecaja broda i analizu socio-ekonomskog utjecaja ribarskog sektora u Hrvatskoj.

<< Djelatnici