Tena Bujas – CV

Tena Bujas, mag.ing.agr., mlađi istraživač na projektu
Tena Bujas, rođena je 27.08.1994. u Šibeniku. Godine 2009 upisuje jezičnu gimnaziju u Gimnaziji Antuna Vrančića Šibenik. Na Agronomski fakultet u Zagrebu, smjer Zaštita bilja, upisuje se 2013. godine. Nakon uspješno završene tri godine preddiplomskog studija postaje prvostupnica inženjerka zaštite bilja. Godine 2016. upisuje diplomski studij Fitomedicina. Diplomski rad radila je na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju pod nazivom „Suzbijanje krumpirove zlatice entomopatogenim nematodama” te u kolovozu 2019. stječe naziv magistra inženjerka fitomedicine. Rad na Katedri za strojeve i uređaje plovnih objekata započinje u ožujku 2022. godine u zvanju mlađi istraživač na projektu „INTEL-MARIC“. Istraživački interesi vezani su uz akvakulturu, energetsku učinkovitost brodskih energetskih sustava, analizu njihove ekološke i ekonomske prihvatljivosti i cjeloživotne analize utjecaja broda.

<< Djelatnici