Suradnja s gospodarstvom

AKTIVNOSTI

 • Međudjelovanje fluida i plutajućih konstrukcija (kvazistatične analize (pomorstvenost – analiza gibanja), hidroelastične analize, direktni proračuni čvrstoće, proračuni izvijanja, spektralna analiza zamora…)
 • Izračuni prema pravilima klasifikacijskih društava
 • Osnivanje broda
 • Vibracije broda
 • Problemi buke u brodovima
 • EEDI i SEEMP tehnički dokumenti
 • Cjeloživotne analize

APLIKACIJA KOMERCIJALNIH SOFTWARE-A

 • NASTRAN
 • STIFF
 • DYANA
 • Designer-NOISE
 • HYDROSTAR
 • HOMER
 • OpenFOAM
 • Greet
 • GaBi Academy

ODABRANI PARTNERI

 • Hyundai Heavy Industries, Korea
 • Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Korea
 • Pusan National University, Korea
 • Hartmann Reederei, Germany
 • Bureau Veritas, Paris, France
 • Adriatic Tank Terminals, Croatia
 • Brodotrogir Shipyard, Croatia
 • Uljanik Shipyard, Croatia
 • Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure, Croatia