Obrana doktorskog rada – Maja Perčić

U ponedjeljak, 11. srpnja 2022. godine, suradnica na projektu “Zeleni modularni putnički brod za Mediteran – ZEMP” Maja Perčić uspješno je obranila doktorski rad pod naslovom „A procedure for improving the energy efficiency and environmental performance of short sea and inland waterway vessels (Postupak poboljšanja energetske učinkovitosti i ekološke prihvatljivosti brodova za priobalnu i unutarnju plovidbu)” pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Nikole Vladimira. Članovi povjerenstva za ocjenu doktorskog rada izv. prof. dr. sc. Vedran Slapničar, izv. prof. dr. sc. Goran Krajačić i izv. prof. dr. sc. Ailong Fan jednoglasno su predložili ocjenu summa cum laude.

Čestitamo Maji na obrani doktorskog rada i postignutim rezultatima!