Početna

Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata izvodi kolegije usmjerene na brodske energetske sustave u cilju osnivanja, korištenja i upravljanja njihovih energetski učinkovitih, ekološki prihvatljivih i održivih konfiguracija, kao i niz kolegija koji čine okosnicu brodostrojarskog smjera studija strojarstva. Katedra raspolaže suvremenim programskim paketima za inženjersku optimizaciju, akustičke analize, cjeloživotne analize i sl., kao i mjernim sustavima za analizu potrošnje goriva, analizu sastava ispušnih plinova i itd., čija se primjena ilustrira u nastavnom procesu.

                     Na katedri se izvodi nastava i na studiju brodogradnje i studiju brodostrojarstva.