Ivana Jovanović – CV

Ivana Jovanović, mag.ing.mech., asistent na projektu
Ivana Jovanović rođena je 23. kolovoza 1994. u Čapljini, a 2013. godine završila je Opću gimnaziju u Metkoviću. Preddiplomski studij završila je 2017. godine u Zagrebu na Fakultetu strojarstva i brodogradnje studij strojarstva, smjer Inženjersko modeliranje i računalne simulacije. Na istom fakultetu 2017. godine upisuje diplomski studij, također smjer Inženjersko modeliranje i računalne simulacije, koji završava 2019. godine. Obranila je diplomski rad na temu „Numeričko modeliranje dinamičkih procesa deformiranja tankih bakrenih limova“. Od studenog 2020. godine zaposlena je u zvanju asistenta na projektu na Katedri za strojeve i uređaje plovnih objekata, na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, gdje upisuje poslijediplomski doktorski studij Brodogradnja i pomorska tehnika. Istraživački interesi Ivane Jovanović, mag. ing. mech. vezani su za autonomna plovila, sigurnost brodskih energetskih sustava i analizu njihove ekološke i ekonomske prihvatljivosti.

<<Djelatnici