Andro Bakica – CV

Andro Bakica, mag. ing. nav. arch., asistent
Andro Bakica, rođen u Splitu 15.12.1992., završio je prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Splitu. Preddiplomski studij završio je na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, a diplomski studij je završio na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci s pohvalama za postignuti uspjeh tijekom diplomskog studija. U rujnu 2017. obranio je diplomski rad u polju brodske hidrodinamike primjenom računalne dinamike fluida koristeći programski paket OpenFOAM. Od listopada 2018. zaposlen je kao asistent na projektu na Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Istraživački interesi asistenta su brodska hidrodinamika, programiranje i osnivanje specijalnih tipova plovila.

<< Djelatnici